Tilskud eller gevinst?

Der er to muligheder:

A. Man giver udfordrede skoler en pengepræmie, hvis de forbedrer sig.

B. Man giver de udfordrede skoler nogle penge, som de kan udvikle sig for.

Selv om statsministeren tror mest på model nr. A, så kan jeg ud fra en faglig betragtning konstatere, at model nr. B er mest realistisk. -For hvis de udfordrede skoler kunne "forbedre" sig for eksisterende midler, så havde de jo nok gjort det.

Det kræver simpelthen ekstra ressoucer, at skabe udvikling på udfordrede skoler. Længere er den ikke, -og jeg ved, hvad jeg snakker om. Der skal eksempelvis flere varme hænder i klasserne og der skal ekstern konsulenthjælp til, hvis indsatsen skal batte. Alt sammen noget, der ikke er gratis.

Det er fint med ja-hatte og økonomiske gevinster, men målrettede investeringer er at foretrække. Tænk i øvrigt på, hvad elever fra belastede skoler (ofte) koster samfundet på lang sigt. 

Ind i kampen. Nu.