Velkommen!

Alenkaer er en konsulentvirksomhed med speciale i psykologi, udvikling og samarbejde. Vi har eksisteret siden 2006 og retter vores ydelser mod både private og offentlige organisationer i hele landet.

Alenkaer er en lille virksomhed med to primære konsulenter, -og vi har ingen intentioner om at vokse i omfang. Vi sætter pris på den nære relation til vores opdragsgivere og foretrækker selv at løse så mange opgaver, som vi magter. I nødvendigt omfang trækker vi på vores netværk af eksperter på forskellige fagområder.

Rasmus Alenkær løser den indholdsmæssige del af vores opgaver, mens Louise Alenkær tager sig af booking og formalia. Læs mere om os på de viste links til højre i menuen.

Vi har kontor i Esbjerg men løser opgaver i hele landet.

Personlig rådgivning foregår som udgangspunkt altid i Esbjerg.

Rasmus Alenkær

Rasmus Alenkær er autoriseret psykolog og PhD. Han er en efterspurgt foredragsholder og har omfattende erfaring med design og implementering af udviklingsprocesser på policy, ledelses og aktørniveau. 

Rasmus er uddannet PhD ved SDU (2010), aut-psych. (2005), cand. pæd. psych. ved DPU (2003), PD-psych. ved Danmarks Lærerhøjskole (2000) og seminarieuddannet skolelærer ved Ribe Statsseminarium (1996). 

Han har været gæsteforelæser på forskellige universiteter i ind- og udland, og har været modulansvarlig (ekstern) underviser på PD-uddannelsen i pædagogisk psykologi ved UC-syd. Før han blev selvstændig var Rasmus PPR-psykolog i 7 år og folkeskolelærer i 6 år.

Rasmus har skrevet en række anerkendte bøger, artikler og afhandlinger. Han regnes for at være en af de mest indflydelsesrige eksperter på inklusionsområdet i norden, hvor han særligt har beskæftiget sig med problemadfærd og samarbejdsprocesser.