Det store billede

Man har antydet, at debatten om folkeskolen handler for meget om “detaljer" og for lidt om "det store billede". Det kan da godt være, men det "store billede” udgøres jo af en række mindre detaljer. 

Den forlængede skoledag er eksempelvis en detalje, der har væsentlig effekt på mange elever, med eller uden "særlige behov”. Man kan diske op med alskens slags målstyret, kreativ, læringsstilstilpasset og differentieret undervisning, der retter sig mod den ene eller den anden form for dannelse…hvis eleverne er brændt ud for den dag, så hjælper det lige fedt. 

Naturligvis skal vi tale om det store billede. Det hele bør dog ske i respekt for de nære, dagligdags udfordringer, der udgør børnenes og skolepersonalets praktiske hverdag. 

Hvis man er uenig, hvilket man gerne må være, så smut ud i et almindeligt klasselokale efter 12-frikvarteret og se hvad der sker. Så kan vi jo tage snakken bag efter.

Læs på Facebook