Supervision & rådgivning

Vi tilbyder rådgivning til, og supervision af faggrupper, der arbejder i relationsprofessioner, eksempelvis:

 • Undervisere

 • Pædagoger

 • Sygeplejersker

 • Konsulenter

 • Psykologer

 • Socialrådgivere

 • Ledere


Mange tak herfra, -det har været nogle fantastiske dage.
— Ebbe Lyngsie Pedersen, lærer.

Indhold og proces retter sig almindeligvis mod tre aspekter af praksis:

 • Faglighed, her under indhold og strukturering

 • Samarbejde i teamet

 • Organisation & ledelse

 • Specifikke projekter

Det primære fokus vil altid være på opgaven, -privatpersonlige udfordringer bør løses i andet regi.

Der tages afsæt i flere forskellige, faglige retninger, men navnlig det kognitive, det systemiske og det narrative perspektiv. Her ud over trækkes der naturligvis på mange års generelt kendskab til policy, offentlig forvaltning og aktuelle, politiske vinde.

Ring eller skriv til sekretariatet, så finder vi en løsning. & rå