Supervision & rådgivning

Vi tilbyder rådgivning til, og supervision af faggrupper, der arbejder i relationsprofessioner, eksempelvis:

 • Undervisere

 • Pædagoger

 • Sygeplejersker

 • Konsulenter

 • Psykologer

 • Socialrådgivere

 • Ledere


Kære Rasmus. Tak for sidst. Jeg synes, vi fik en masse ud af det. Vi samles i dag for at lave første udkast til et politikpapir. Det bliver spændende. Vi var glade for din medvirken og særdeles kompetente indsats.
— Claus Hjortdal, Formand i Skolelederforeningen

Indhold og proces retter sig almindeligvis mod tre aspekter af praksis:

 • Faglighed, her under indhold og strukturering

 • Samarbejde i teamet

 • Organisation & ledelse

 • Specifikke projekter

Det primære fokus vil altid være på opgaven, -privatpersonlige udfordringer bør løses i andet regi.

Der tages afsæt i flere forskellige, faglige retninger, men navnlig det kognitive, det systemiske og det narrative perspektiv. Her ud over trækkes der naturligvis på mange års generelt kendskab til policy, offentlig forvaltning og aktuelle, politiske vinde.

Ring eller skriv til sekretariatet, så finder vi en løsning. & rå