Forældrerådgivning og samtaler med børn

Vi tager desværre ikke nye sager (dvs. samtaler og rådgivning) ind i øjeblikket. Det vil blive meddelt her på siden, hvornår der atter er optag.


Jeg vil lige benytte lejligheden til at sige, at vi sætter stor pris på den måde du “håndterer” vore datter. Hun er rigtig glad for din “usnobbede”, “nede på jorden” tilgang til dit fag, som gør, at hun ikke føler, at hun sidder til forhør og i den grad er en patient med en diagnose. Hun føler, at du ser hende, som et menneske og ikke bare som en klient. Og hun elsker, at du giver noget af dig selv, så fokus ikke er på hende hele tiden. Ja, du gør det bare rigtigt godt - så af hjertet tak for det!
— anonym

Sammen løfter vi opgaven

Når der i overskriften står både “forældrerådgivning” og “samtaler med børn”, så er det fordi de to ting almindeligvis hænger sammen. Samtaleforløb med børn & unge skal altid ledsages af et målrettet forældresamarbejde, hvis indsatsen skal have effekt.

Derfor skal man som forældre regne med at være involveret og ansvarlig i processen; -om end man måske ikke får alt at vide, for der kan være nogle ting, som barnet gerne vil fortælle i fortrolighed til mig som psykolog.


Teori og teknik

I min praksis tager vi afsæt i kognitiv terapi, neuropædagogik og den nyeste viden om trivsel og adfærd.

Målet med rådgivning og samtale er i den forbindelse altid, at barnet skal opleve sig tryg og forstået, og på den måde blive motiveret til at ændre adfærd/tankemønster. Samtidig kan det være målet, at forældre, undervisere og andre omkring barnet, bliver motiveret til at forandre sig, hvis nødvendigt.

Efter hvert besøg får barnet / familien en konkret opgave, der skal løses til næste gang. Denne opgave er barnet selv med til at formulere, og det er forældrenes opgave at støtte barnet i løsningsprocessen.

Antal besøg afhænger af problemets karrakter.


Hvad er der fokus på?

Jeg beskæftiger mig med børn og familier, der ikke trives optimalt. Nogle har længerevarende udfordringer (diagnoser eller lign.), mens andre har forbigående udfordinger.

Der kan være fokus på en bred vifte af emner, eksempelvis: Problemadfærd, trivsel, angst, skolevægring, procesledelse i forbindelse med diagnose (ADHD, ASF eller lign.), specifikke problemer (eksempelvis at sove alene uden mor og far eller på lejrskole), problemer i skolen, socialisering, opdragelse generelt, konflikter i familien eller selvværd, -for blot at nævne nogle.


Hvem er med?

Børn fra ca. 8 år og op: Barnet er med til samtalerne i muligt omfang. Det kan dog aftales, at det kun er forældrene, der deltager.

Børn under 8 år: Det anbefales, at samtalerne forløber som forældrerådgivning uden barnet.

Det er muligt for forældre at bestille et rådgivningsforløb / en enkelt session, helt uden at barnet er med - uanset alder.


Betaling

En session koster 950,- pr. 55 minutter.

Hvis du er dækket af Danmark får du refunderet noget af beløbet.

Hvis du har en sundhedsforsikring eller lign. der dækker psykologbehandling, kan du søge dækning via denne.

Der betales pr. gang via MobilePay (tlf. 26 21 21 39). Dette gælder ikke, hvis du er forsikringsdækket.

Handelsbetingelser for terapi


Sådan kører processen

  1. Først skal du ringe til vores sekretariat, hvor Louise vil sørge for booking af tid og hertil hjælpe dig med formalia vedr. betaling / forsikring. Booking / henvendelse: Tlf. 26 21 21 39

  2. Barnet / den unge + en eller begge forældre møder op til samtale. Hvis det primært er forældrene, der ønsker rådgivning, skal barnet ikke med.

  3. Hver session starter med alles deltagelse. Vi laver en dagsorden for det, vi skal tale om, og vi undersøger, hvordan det er gået med opgaven, der skulle løses til denne gang.

  4. Så vurderer vi, om barnet skal samtale alene med mig, eller om forældrene skal være med.

  5. Afslutningsvist er alle med - dvs. de sidste ca. 10 minutter. Forældrene får en tilbagemelding, vi aftaler en opgave (…eller “challenge”, som ungerne kalder det…) og evaluerer kort, om vi er på rette vej.

  6. Efter vores session kan du booke en ny tid via Louise (tlf. 26 21 21 39). Det kan være en god idé at booke et forløb, så man er sikker på at få de tider, der passer én bedst.


    Ovenstående kan ændre sig efter behov