Problemkultur

Det ses i stigende omfang, at skoledagen i nogle klasser præges af markant uro, problemadfærd og utryghed for alle. Ofte har situationen været kritisk længe, og meget har været forsøgt uden held.

Sådanne “kaos-klasse-opgaver” løser jeg mange af. Rigtigt mange.

Kort og godt er der tale om en aktionslæringsproces, hvor jeg i rollen som supervisor og aktiv medspiller leder slagets gang. Som udgangspunkt er jeg på skolen ca. 4 hele dage (á 6 timer), hvilket dog kan variere efter behov.

Eksempel på forløb:

1. dag

 • Pædagogisk iagttagelse i klassen - udgangspunkt i IC3-modellen.

 • Supervision af teamet - problemformulering og projektafgrænsning.

2. dag

 • Elevinterview via IC3-modellen - alle elever deltager i grupper af ca. 4 pr. hold

 • Supervision af teamet: Problemformulering, afgrænsning af indsatsområder og formulering af aktionslæringsprojekt.

 • Feedback til ledelsen

3. dag

 • Direkte supervision / mesterlæring i klasserummet.

 • Eksperimenter i undervisningen med aktiv elevinvolvering.

 • Samtaler med udvalgte elever og forældre

 • Supervision af teamet

4. dag

 • Direkte supervision / mesterlæring i klasserummet

 • Samtaler med udvalgte elever og forældre

 • Udblik i teamet - forberedelse til forældremøde

 • Forældremøde - ca. 1 time

Ofte har jeg skolens AKTér (eller lign.) med som "føl", så mine metoder og teknikker kan læres af skolens egen ressourceperson.

Der samarbejdes altid tæt med skolens ledelse, og hvis PPR (eller lign.) vil være med i processen, skal de være meget velkommen.

Det er afgørende, at teamet er med som centrale aktører i processen. Hertil er det nødvendigt, at teamet prioriterer processen højt, for ellers falder den til jorden med et brag.

Det overrasker gang på gang, hvor lidt der egentligt skal til, for at vende "skolens værste klasse" til en god klasse. Nøgleordene er fokus, prioritering og ansvar.

Det bruges ofte, at et kaos-klasse-forløb udmunder i en temadag for hele skolen. På den måde kan man med udgangspunkt i de veloverståede aktionslæringsproces sprede pædagogisk og organisatorisk læring ud til resten af personalet.

Ring eller skriv, så finder vi en passende model.