Problemkultur / Kaos i klassen

Det ses i stigende omfang, at skoledagen i nogle klasser præges af markant uro, problemadfærd og utryghed for alle. Ofte har situationen været kritisk længe, og meget har været forsøgt uden held. Desværre er der pt. ikke mange psykologer eller lign., der har erfaring med, og metodik til, at løse disse enormt komplekse opgaver. Men det har vi heldigvis, og vi vil gerne hjælpe.


Hej Rasmus. Er lige nødt til at fortælle, at jeg har haft en perfekt morgenstund i 1.a. Alle kom roligt ind og til tiden, godt 20 minutters højtlæsning med børn på “lyttepladser”, “roligt skift” til “arbejdspladser”, 15 minutters individuel læsning/skrivning og “rolig overgang” til pause. T kom oven i købet og spurgte om han måtte læse mere. Woah. God lang weekend til dig!
— Kærlig hilsen T (dansklærer, 1.a, Kaos-Klasse-forløb deltager)

Hvad er et Kaos-Klasse forløb?

Kort og godt er der tale om en koncentreret og intensiv aktionslæringsproces, hvor jeg i rollen som supervisor og aktiv medspiller leder slagets gang.

Det handler i sin kerne om at etablere tydelig ledelse i klasserummet, om tage nødvendige og konsekvente valg, og holde fokus på det aftalte. Alt dette kan være svært for den underviser, der efter lang tids hårdt og ufrugtbart arbejde måske har givet op.

Derfor er jeg med i klasseværelset som aktiv supervisor og back-up under hele processen. Jeg er ikke sådan at vippe af pinden, og vi kommer i mål - hver gang.


Vil gerne sige et stort TAK for alt det du gav os i sidste uge! Min 3.A har været engle hele dagen i dag! De er ved at fatte konceptet.
— Iben Holm

Processen

Som udgangspunkt er jeg på skolen ca. 4 hele dage (á 6 timer - kl. 9.00 - 15.00), hvilket dog kan variere efter behov. Alt dette aftaler vi i den indledende proces.

Det er muligt at køre flere klasser / årgange samtidigt. Nedenstående er et eksempel på en 4-dages proces i én klasse:

1. dag

 • Pædagogisk iagttagelse i klassen - udgangspunkt i TC3-modellen.

 • Supervision af teamet - problemformulering og projektafgrænsning.

2. dag

 • Elevinterview via IC3-modellen - alle elever deltager i grupper af ca. 4 pr. hold. Kun for elever over 2. klasse.

 • Supervision af teamet: Problemformulering, afgrænsning af indsatsområder og formulering af aktionslæringsprojekt.

 • Feedback til ledelsen

3. dag

 • Direkte supervision / mesterlæring i klasserummet.

 • Eksperimenter i undervisningen med aktiv elevinvolvering.

 • Samtaler med udvalgte elever og forældre

 • Supervision af teamet

4. dag

 • Direkte supervision / mesterlæring i klasserummet

 • Samtaler med udvalgte elever og forældre

 • Udblik i teamet - forberedelse til forældremøde

 • Forældremøde - ca. 1 time


AKT er med som føl

Ofte har jeg skolens AKTér (eller lign.) med som "føl", så mine metoder og teknikker kan læres af skolens egen ressourceperson.

På den måde er et forløb i en klasse - eller i flere klasser - en fabelagtigt mulighed for efteruddannelse af skolens ressourceteam.


Ledelse, PPR og team

Der samarbejdes altid tæt med skolens ledelse, og hvis PPR (eller lign.) vil være med i processen, skal de være meget velkommen.

Det er afgørende, at teamet er med som centrale aktører i processen. Hertil er det nødvendigt, at teamet prioriterer processen højt, for ellers falder den til jorden med et brag.

Det overrasker gang på gang, hvor lidt der egentligt skal til, for at vende "skolens værste klasse" til en god klasse. Nøgleordene er fokus, prioritering og ansvar.


Temadag eller foredrag

Det bruges ofte, at et kaos-klasse-forløb udmunder i en temadag for hele skolen. På den måde kan man med udgangspunkt i de veloverståede aktionslæringsproces sprede pædagogisk og organisatorisk læring ud til resten af personalet.


Booking og pris

Da alle forløb tilrettelægges efter ønske, er det vigtigt at vi indledningsvist har en god dialog om det hele.

Hvis du til at starte med ønsker en pris, og hvis du vil hurtigt i gang, så kontakt sekretariatet og vi finder ud af en god model.

Uanset er det nødvendigt, at du booker et telefonmøde med Rasmus Alenkær, hvilket du gør via sekretariatet. For os gælder det nemlig om, at du ikke bestiller mere, end du har brug for, samt at indsatsen er målrettet de lokale behov.