Klasseledelse

Moderne klasseledelse handler om meget mere end den traditionelle Classroom Management, der i sit fokus på ydre adfærdsregulering overser nødvendigheden for positive relationer og bevægelsen mod indre styring.

I min optik handler moderne klasseledelse om følgende:

  • En positiv tone og et trygt miljø for alle, -både børn og voksne.
  • Klare mål for undervisningen
  • Positive forventninger
  • Klare spilleregler for alle, -både børn og voksne.
  • Assertiv og anerkendende kommunikation
  • Systematisk samarbejde mellem lærere, pædagoger, ressourcepersoner og ledere, både i det almene, men også når særlige indsatser er nødvendige.
  • Forventningsafstemning mellem skole og hjem
  • Eleverne må gerne have indflydelse, men det er den voksne, der bestemmer. Basta.
  • Klare grænser for adfærd og tydelige konsekvenser.

Jeg holder foredrag, workshops, supervision og længerevarende kurser om ovenstående. Ring eller skriv for at høre mere.

Her under kan du se børn fra 3.x fortælle om resultater af et forløb om klasseledelse, som jeg var supervisor for.