Inklusion

Inklusion handler i min udlægning om mere end placering af børn med specialpædagogiske behov.

Inklusion er den oplevelse man har, når man som menneske bliver mødt på egne fysiske, sociale og opgaveløsningsmæssige behov, inden for rammerne af et givet fællesskab. Derfor handler inklusion om alle, ikke bare nogen.

Konsekvensen er, at "bevægelsen mod øget inklusion" må rette sig mod mange aspekter af praksis, ikke blot de særlige indsatser.

Jeg har fokus på:

  • Fællesskaber
  • Klasseledelse
  • Forældresamarbejde
  • Kollegial iagttagelse og feedback
  • Problemadfærd / problemkultur
  • Sociale relationer og gruppedynamik
  • Design, implementering og evaluering af særlige indsatser
  • Team-samarbejde
  • Policy og handleplan
  • M.m.

Jeg holder foredrag og laver kurser for lærere, pædagoger, konsulenter og ledere, hvor indhold og vinkling sammensættes efter behov.