Inklusion

Inklusion handler i min udlægning om mere end placering af børn med specialpædagogiske behov. Inklusion er den oplevelse man har, når man som menneske bliver mødt på egne fysiske, sociale og opgaveløsningsmæssige behov, inden for rammerne af et givet fællesskab. Derfor handler inklusion om alle, ikke bare nogen.


Vi har på Østre skole haft fornøjelsen af Rasmus i et længere forløb om bla. inklusion, og vil bestemt gøre brug af Rasmus ved given lejlighed. Det har været et meget frugtbart samarbejde.
— Torsten Grosen, Souschef, Afd.leder specialklasserne, Østre skole, Grenaa

Konsekvensen er, at "bevægelsen mod øget inklusion" må rette sig mod mange aspekter af praksis, ikke blot de særlige indsatser. Med andre ord:

En god skole er en inkluderende skole.

Og en inkluderende skole er en god skole.

Jeg holder foredrag og laver kurser for lærere, pædagoger, konsulenter og ledere, hvor indhold og vinkling sammensættes efter behov.

Ligeledes fungerer jeg som ledelseskonsulent på alle niveauer, helt op til det ministerielle.

Jeg kan slutteligt være ghostwriter eller feedbackgiver på rapporter, politikker, projektforslag eller andre udgivelser.