Foredrag

Man kan booke mig til foredrag på alt imellem 15 minutter og 7 timer, -og gerne som procesleder ved et arrangement, der både byder på spændende input og høj grad af deltagerinvolvering. Man kan naturligvis også sammensætte et længere kursusforløb på flere gange. 

Foredrag for forældre

Efterhånden har jeg holdt flere hundrede foredrag for forældre til børn i skoler og institutioner. Typisk taler jeg en times tid, hvor efter deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål til mig og/eller hinanden. Jeg lægger stor vægt på, at mine input er konkrete, løsningsorienterede og fyldt med humor. Jeg taler bl.a. om:

  • Det moderne barn: Derfor virker "gammeldags opdragelse" ikke længere.
  • Modstand: Sådan håndteres situationer, hvor børnene ikke vil følge vores dagsorden.
  • Åbenhed om forskellighed: Sådan tackler familien det faktum, at der også er børn med specialpædagogiske vanskeligheder i klassen og/eller i børnehaven.
  • Moderne teknologi: Sådan forholder vi os til brug af iPad, PlayStation og PC m.m.
  • Samarbejde: Nogle gode grundregler for et positivt samarbejde mellem forældre og institution.
  • Ekstraordinære arrangementer: Grundregler for afholdelse af fødselsdage og andre sociale arrangementer.
  • Rollemodeller: Sådan viser vi børnene det gode eksempel.
  • Konflikt: Sådan holder vi hovedet koldt og samarbejder, når der opstår uenighed og/eller konflikt.
  • M.m.

Skriv eller ring, -så laver jeg et foredrag med specifik fokus på de emner, du gerne vil have i fokus.


Foredrag for fagfolk

Jeg taler ofte til (og med) grupper af lærere, pædagoger, konsulenter, socialrådgivere, politikere, ledere, studerende og mange andre. Jeg bestræber mig på altid at rette mine foredrag mod praksis, hvilket betyder, at teori og statistik almindeligvis træder i baggrunden til fordel for en mere "redskabsorienteret" tilgang.

Alle foredrag tilpasses den konkrete kontekst, men her under her er de mest almindelige overskrifter:

Ro, retning & relationer

Et foredrag / workshop om moderne klasseledelse. Ud fra en række konkrete cases belyses særligt de elementer i moderne klasseledelse, der retter sig mod håndtering af elev-adfærd. I den forbindelse regnes teamet som et væsentligt omdrejningspunkt for arbejdet. Der er fokus på, hvordan man som samlet enhed, naturligvis med inddragelse af forældre og elever, skaber en forudsigelig og rolig ramme, inden for hvilken man kan afvikle en god skoledag.

Inklusion - fra teori til praksis

En generel og up-to-date-introduktion til fænomenet inklusion, med inddragelse af den nyeste, danske forskning og den seneste litteratur på området. Med afsæt i IC3-modellen og teorien om "kvalitativ inklusion" sættes der fokus på en række praktiske tiltag, der kan muliggøre bevægelsen mod øget mangfoldighed i skole og institution. Hovedpointen med foredraget er, at der bestemt er grænser for "inklusion i det almene", men at meget kan lade sig gøre med de rette redskaber.

Ovenstående foredrag kan også målrettes ungdomsuddannelserne.

Pædagogisk teamsamarbejde

Praktiske refleksions- og analysemetoder i arbejdet med problemadfærd. De seneste år har flere refleksionsmetoder været introduceret på de danske skoler og institutioner, men kun få har "overlevet", -ofte fordi metoderne har været for komplicerede og ressourcekrævende i praksis.

Dette foredrag / denne workshop demonstrerer en række team-refleksionsmetoder, der har vist sig at være holdbare over tid. Alt efter aftale kan metoderne Narrativ Team-refleksion eller iKON-modellen vises. Begge modeller er gennemprøvede utallige gange i praksis og har fået ekstrem god feedback. Foredraget forløber primært som en praktisk demonstration, hvor deltagerne ledes igennem en analyse af en case.

Problem-kultur - Fra kaos til harmoni

Et foredrag / workshop om arbejdet med "skolens værste klasse". Kort og godt gennemgår jeg 1 - 2 interventioner, i hvilke jeg i rollen som konsulent har hjulpet et team og en klasse med at skabe harmoni i undervisningen. Der tages udgangspunkt i worst-case-scenario, -dvs. at de cases jeg viser er rigtigt "tunge". Det vil i den forbindelse være forholds vist let at udvælge, hvilke dele af interventionen, der vil være formålstjenlig for deltagerne at anvende i egen praksis. 

Ring eller skriv, så laver vi en aftale i forhold til det, du gerne vil have, foredraget skal handle om.