Download

Alle de viste materialer kan downloades og anvendes gratis, -dog altid med reference til alenkaer.dk og/eller Rasmus Alenkær.

Feedback modtages gerne.

De 8 bud i arbejdet med børn. Hent billedet som PDF her.

De 4 N´er i undervisningen. Hent som PDF her.

Interview med Rasmus Alenkær om inklusion i SFOén.

iKON
iKON er en pædagogisk-psykologisk analysemodel der understøtter arbejdet med problemadfærd i skole og daginstitution. Den kan downloades i PDF-version via det viste link. Modellen er netop opdateret til version 5.1,  og de ældre versioner er ikke længere tilgængelige. PDF-versionen er åben, hvilket betyder at man kan skrive i den på sin PC/Mac. Husk at gemme.

iKON version 5.1

Inklusion
Kvalitativ inklusion opdateret version: Artikel Publiceret d. 5. februar 2014
Inklusion - en definition: Slide
De tre projekter - grafisk model

Aktionslæring
Skema: 10 arbejdsspørgsmål til første Team-møde
Skema: Fokuspunkter til Team-møde
Skema: Projektlog - Supervision
Oversigt: Køreplan

Narrativ Team-refleksion
Narrativ Team-refleksion: Skema
Narrativ Team-refleksion: Skema med hjælpespørgsmål
Du kan se en præsentationsvideo til Narrativ Team-refleksion her
 

IC3
IC3-Tjekliste: Skole Udviklet i samarbejde med Inklusionsnetværket
IC3-Tjekliste: SFO Udviklet i samarbejde med Inklusionsnetværket
IC3-Tjekliste: Børnehave Udviklet i samarbejde med Inklusionsnetværket
IC3-Tjekliste: Klub Udviklet i samarbejde med Inklusionsnetværket
IC3-Tjekliste: Vuggestue Udviklet i samarbejde med Inklusionsnetværket
Grafisk model: IC3-model

Diverse
PhD-Afhandling: Arbejdet med adfærd, kontakt og trivsel - i den inkluderende skole
Ekskluderende fortællinger: Liste
At navigere i fællesskaber: Kontekstuel GPS
Spilleregler og responser

Pressebilleder
Presse19-3

Presse19-Officiel

Presse19-6

Eksterne links

Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen - Systematisk review af Dyssegaard et al - Dansk Clearinghouse for Udannelsesforskning
Tværkommunal Midtvejsrapport - SFI / UVM / Cubion

Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2015 - Rapport af Egelund & Dyssegaard et al. . SFI / DPU