Stopprøver

Vi har ikke brug for stopprøver mellem 0. og 1. klasse. Spild af tid og penge. I stedet burdet man lytte til børnehavekasselederne i god tid, for min erfaring siger mig, at de nærmest altid har et glimrende overblik over, hvilke elever, der har brug for den ene eller den anden specialpædagogiske indsats. Og så burde man bruge alle de penge, en given stopprøve ville koste, på pædagogisk støtte, særlige tilbud og øget PPR-involvering.

 

Generation reform

Generation "reform", dvs. de nuværende 4. klasseelever, læser dårligere end forventet. Det har man testet sig frem til. Det interessante derved er ikke testresultatet i sig selv. Det interessante er, at reformbagmændene ikke kunne regne det ud. Jeg mener. Først nedsætter man lærernes forberedelsestid, så sætter man elevernes undervisningstimetal op, dette gør man samtidig med indførslen af en inklusionslov og lige i halen på en faglig-lockout, mens man sideløbende indfører centrale læringsmål og derved afmonterer lærernes faglighed og så videre og så videre... Hvordan kan man lave så meget ravage, uden at forvente dårlige elevpræstationer?