Opdragelsesdebatten

Mai Mercado har lanceret "Opdragelsesdebatten", -et internetbaseret debatforum. Der skal også debatteres heftigt på Facebook, hvor et panel under ledelse af Sofie Münster (der selv har et online-selvhjælpsmagasin for forældre), vil deltage.

Lad os lige tænke lidt over det.

Efter min ydmyge mening er den største udfordring for det moderne forældreskab "manglende nærvær". En udfordring, der i høj grad er båret oppe af internettes mange muligheder for fordybelse...men også fortabelse og fordummelse, i hverdagen.

Derfor virker det uhensigtsmæssigt, at man lancerer en netbaseret opdragelses-kampagne på de sociale medier. Det er jo netop dette, vi skal have både forældre og børn væk fra.

Der må være en anden vej. Stod det til mig, skulle opdragelseskampagnen maksimalt bestå af én hjemmeside med ét eneste faneblad, hvor der stod: "Hvis du læser dette, har du ikke fokus på dit barn."

Ja...undskyld, men jeg har af bitter erfaring ikke meget fidus til ekspert-paneler, arbejdsgrupper, debatfora og task-force-ordninger m.m. De profileres højt og der snakkes med store bogstaver, men effekten er altid minimal og dagsordenen er typisk en anden, end den offentligheden bliver præsenteret for.