Ud af klassen

Det er ikke OK, at man i vrede smider en elev uden for døren. Hvis målet er "straf" har man naturligvis sejret, -forudsat at eleven rent faktisk efterlever det talte ord og forføjer sig. Elles har man tabt. Big time. Uanset skal man ikke regne med, at eleven hverken "angrer" sin opførsel, eller bruger sin karantæne på at analysere egen adfærd og/eller planlægge en mere hensigtsmæssig sådan, når døren til klassen atter åbnes.

Der imod er det OK, at man tilbyder eleven mulighed for, selv at træffe et valg:

A)
"Du kan vælge at være i klassen, -hvilket jeg allerhelst vil have.
I så fald gælder de samme regler for dig, som for de andre elever.
Dvs. at vi ikke forstyrrer hinanden, men at vi er venlige og at vi arbejder med undervisningens indhold.
Hvis du synes det vi laver, er for svært, skal jeg nok hjælpe dig, når det er din tur.
Hvis du har været i en konflikt, skal jeg nok hjælpe dig med at løse den, når det bliver din tur.
Ind til da, så gør hvad du kan uden min hjælp, men forstyr ikke de andre, der - som du kan se - er kommet i skole for at lære noget og for at være gode kammerater."

B)
"Hvis du af en eller anden grund ikke er i stand til at vælge A, så er du velkommen til at vælge B - nemlig at sætte dig uden for klassen og arbejde.
Når det er din tur, så kommer jeg ud og tjekker, hvordan du har det.
Jeg er ikke vred på dig, og jeg er ked af, at du har en dårlig dag.
Men jeg forventer, at du selv vælger, -ellers vælger jeg for dig."

Bliver "B" anvendt ofte, skal der naturligvis mere til, -men det gør jeg ikke noget ud af i denne omgang.