God undervisning, og hvad med dig selv?

En aktuel rapport fra EVA fortæller, at eleverne definerer god undervisning via 5 følgende punkter:

Når undervisningen matcher elevernes forudsætninger
Når der er gode relationer mellem undervisere og elever
Når eleverne har en aktiv rolle i undervisningen
Når skoledagen er varieret og alsidig
Når der er mulighed for fordybelse og koncentration

Det er godt, at eleverne har en stemme; hurra for det! Dog lægger jeg mærke til, at eleverne gennemgående definerer “god undervisning” som noget der skabes af skolen eller den enkelte underviser, ikke af dem selv. Jeg kunne derfor samtidig godt tænke mig en opfølgende undersøgelse, der stiller eleverne følgende spørgsmål:

“Hvad gør du selv for at udvikle dig fagligt?”
“Hvordan bidrager du selv til den positive relation mellem din lærer og dig?”
“Når du har en aktiv rolle i undervisningen, -hvad gør du så for at alle, og ikke kun dig selv, kan være aktive?”
“Hvad gør du selv for at få det til at fungere, når I laver “alsidig” eller “alternativ” undervisning, som ikke foregår bag skrivebordet i klassen?”
“Hvad gør du selv for, at det i klassen er muligt at fordybe sig og koncentrere sig?”

Den undersøgelse vil jeg se frem til at læse.

Og lige for at være helt tydelig: Jeg mener bestemt ikke, at vi skal give eleverne hele ansvaret for, at undervisningen fungerer. Bestemt ikke. -Og som jeg altid siger, så er børnene de eneste, jeg holder med. Men ud over, at skolesystemet har nogle hængpartier, der skal forandres, så synes jeg samtidig at vi i rimeligt omfang skal huske børnene på deres eget medansvar.

DEL GERNE

Reference: EVA (2018), Elevernes oplevelse af skoledagen og undervisningen