LKT eller AKT

Aktuelt laver jeg en del interventioner i skoleklasser, hvor problemadfærd, støj og mangelfuld social trivsel fylder meget mere, end godt er. Undervisningen kan næsten ikke gennemføres, og ikke en dag går uden skrig, skrål og tårer (...desværre også ofte personalets...). Heldigvis får vi ved fælles hjælp vendt skuden og dagligdagen bliver god igen.

Imidlertid har jeg lagt mærke til, at jeg har en del af sådanne opgaver i indskolingen, -dvs. de børn, der kun har gået i skole siden reformbølgens testbare læringssyn blev indført. Er der mon et sammentræf? Jeg ved det ikke med sikkerhed.

Det kan i den forbindelse noteres, at det efter skolereformens indførsel ikke længere hedder "AKT", men "LKT". Ikke alle steder, men i de reformloyale kommuner. "A", der står for "adfærd", er taget (eller sparet) væk, og erstattet med "L", der står for "læring". Underkender man derved det, efter min mening, afgørende fokus på adfærd i klasserummet? Jeg tror det.

Hvis vi endeligt skulle bruge "L" i den sammenhæng, så skulle det stå for "lær at iagttage dig selv og andre, for vi er mange samlet på et lille sted og vi må alle afstemme vores adfærd i forhold til konteksten, hvis kaos ikke skal regere". -Men det synes, at "L" står for "lær mest muligt for pengene, for så er beslutningstagerne glade".

Uanset er jeg bekymret for vores børn, deres lærere og deres pædagoger.

PS: I min bog hedder det "AKT". Altid.