Sex, video og dannelse

Jeg har noteret to ting:
1. Gymnasiedrenge optager og deler krænkende sexvideoer ganske uden empati for deres offer. Pigen er bare en "ting" og videoen er bare "for sjov".
2. Uddannelsessystemet, som samme drenge er en del af, handler i højere grad om maximering af præstationer, selvhævdelse og konkurrence, og i mindre grad om menneskelig dannelse i et værdibaseret og gensidigt ansvarligt fællesskab.
Og så spørger jeg mig selv: Er der en sammenhæng mellem de to forhold?

Læs på Facebook og deltag i debatten