Eftersyn af nationale tests

Visible Learning er købt af mange kommuner, pålagt mange skoler og højt respekteret af staten. Konceptet anbefaler bl.a., at man måler den enkelte elevs progression fra test til test. En sådan måling giver læreren mulighed for, at give eleven den "bedste feedback" og dermed en bedre testscore næste gang der testes. Meget forenklet og ikke nødvendigvist en konklusion, jeg er helt enig i. Anyway.
Samtidig introducerer samme stat et nationalt testsystem, der sigter på data-feedback til…stat og kommune. Ikke til elever.
Samtidig minimerer KL den forberedelsestid, i hvilken lærerne kan nærlæse tests, forberede feedback og målrette undervisning.
Og samtidig glemmer alle, at testscore genereret ved en håbløs designet, men ekstremt dyr, testmetode, siger nul og en prut, som læreren ikke vidste i forvejen.
Det er da vist godt, at testmaskineriet står over for et eftersyn.

Læs på Facebook og deltag i debatten