Inklusion skader de andre elevers faglighed

"Inklusion skader de andre elevers faglige niveau”, Videnskab.dk, 29. feb. 2016.

Denne artikel er i bedste fald misvisende, -i værste fald vil nogen bruge den som seriøs argumentation. Tillad mig lidt nørderi for at undgå noget sådan. Her er tre udvalgte fejl:

Fejl 1: Der bruges to forskellige definitioner på inklusion. 

"Idéen med inklusion er, at så mange elever som muligt skal deltage i den almindelige undervisning, også selv om de har særlige behov (se faktaboks).” I den nævnte faktaboks står der imidlertid: “Formålet med inklusion er at få så mange skoleelever som muligt til at deltage i den almindelige undervisning uden at have behov for specialundervisning”. -Så, hvad er inklusion? Er det at deltage uden at have behov for specialundervisning, eller at deltage selv om man har særlige behov? Sikke noget rod. Det virker her til som om, at forfatteren er helt ubekendt med de forskellige definitioner, der findes, og udelukkende anvender en kvalitetsforladt, specialpædagogisk og administrativ definition. 

Fejl 2: Præmissen for undersøgelsen forvrænges.

Præmissen for undersøgelsen er, resultaterne fra de nationale test er retvisende for “fagligt niveau” eller “læring”. Det er de ikke. De nationale tests er et udtryk for testscore en given test-dag under de givne testomstændigheder. De nationale tests siger ikke noget om evne til samarbejde, kreativitet, demokratisk dannelse eller andre væsentlige emner, vi traditionelt forbinder med “læring” eller et bredere “fagligt niveau”. Man kan altså ikke ophøje resultater for nationale test til at sige noget samlet om elevernes “faglighed” i bred forstand. 

Fejl 3: 

Artiklen konkluderer sensationelt udfra en dårlig begrebsdefinition (“inklusion”) og en tvivlsom måling ("nationale test") af et meget bredt genstandsfelt (“fagligt niveau”): Inklusion er dårligt for faglighed. Dette er al for skråsikker en konklusion, der kun holder, hvis man er ude i de ærinde, at få folk til klikke ind på sin side. Og det er det, jeg tror Videnskab.dk er interesseret i. 

PS: Naturligvis er det vanskeligt at praktisere ordentlig inklusion i den kvalitative forstand, hvis børn med særlige behov uden videre sendes ind i de almene klasser. 

Husk følgende børne-rim:

Uden viden og varme hænder,
Slet inklusion fra din kalender. 

Læs på Facebook