Ny skolepsykolog-uddannelse?

Man skal naturligvis kunne specialisere sig til pædagogisk psykolog på kandidatniveau, med efterfølgende mulighed for autorisering. Dette må meget gerne ske med udgangspunkt i en lærer- eller pædagoguddannelse.

Dog er jeg lidt ked af, at man taler om "skolepsykologer". Denne titel er direkte misvisende. Faktisk er der ikke rigtigt noget, der officielt hedder "skolepsykolog".

Selv blev jeg jo først lærer og har siden hen taget en cand. pæd. psych. (det næstsidste DPU-kuld i 2003), foruden autorisation og PhD. Jeg nyder stor gavn af, at have været lærer i ca 8 år, før jeg blev psykolog. Jeg kender til alt det, man ikke kan læse i bøgerne om undervisning og pædagogik, -men som man selv skal have oplevet på egen krop for rigtigt at forstå.

Jeg har dog ikke kun arbejdet på skoler. Mine institutionelle målgrupper er (næsten) enhver organisation, der arbejder med mennesker og udvikling. Dvs. dagtilbud, skoler, socialpsykiatri (også voksne), behandlingsinstitutioner, plejehjem, forvaltninger, interesseorganisationer, klubber og så videre. Jeg arbejder også med ledere og ansatte fra samme, -og jeg har en tæt pakket terapeutisk praksis med folk fra alle samfundslag.

Så, jeg er pædagogisk psykolog - hvilket jeg er glad for. 

Men jeg er ikke, og bliver aldrig, skolepsykolog.

Uanset må der meget, meget gerne komme en psykologuddannelse der tilgodeser erfarende og motiverede lærere og pædagoger. Det skal vi da ha.