Evidens - for hvad?

"Inklusion - hvad virker" er en overskrift, der pt. går igen på bogforsider, i konferenceinvitationer og i forskningsprojekter. Det handler om evidens!

Men hov. Hvornår er vi blevet enige om, hvad “inklusion” er for noget?

Hvordan kan vi sige “hvad virker!”, uden at spørge “i forhold til hvad?”. Hvordan kan der være “evidens” for noget, når dette “noget” kan være mange forskellige ting?

Inklusion kan være et administrativt projekt, hvor succesen defineres som værende i hus, når så mange børn som MULIGT er indskrevet på almene skoler/institutioner. Det, "der virker", er “indskrivning” og “administation".

Inklusion kan også være et kvalitativt projekt, hvor så mange børn som muligt MENINGSFULDT oplever, at blive mødt på egne behov, dvs. fysisk, socialt og opgaveløsningsmæssigt. Det, "der virker", er pædagogisk arbejde, udført mange forskellige steder og med tilstrækkelige ressourcer.

Inklusion kan være et politisk projekt, et socialt projekt, et filosofisk projekt, et pragmatisk projekt, et etisk projekt, et økonomisk projekt, et specialpædagogisk projekt, et almenpædagogisk projekt, et psykologisk projekt, et kulturelt projekt,…og så videre.

Når nogen siger “evidens” eller “virker bedst”, så spørg “i forhold til hvad?”.