Curling forældre

Hvis fænomenet "curlingforældre" eksisterer, så må "curling" jo være noget man kan "fejle", hvis man altså er mor eller far. 

"Curling" er i så fald en uønsket lidelse, der kendetegner en form for socialt uacceptabel adfærd, oftest centreret omkring den "smittedes" eget barn/børn. 

Men hvornår har man "curling"? 

Hvornår har man ikke "curling", men er en supermotiveret "ildsjæl"? 

Hvor går grænsen mellem "curling" og "lav forældreevne"? 

Hvor meget kan man hjælpe sine egne børn, uden af fejle "curling". 

Der er mange ubesvarede spørgsmål. For mange.

Ergo er "curling" en upræcis og underkendende diagnosticering, der afholder os fra at tale om kontekst. 

Så væk med det vrøvleord.