Har Pippi Langstrømpe ADHD?

Hvis Pippi Langstrømpe, Alfons Åberg, Emil fra Lønneberg og Peter Plys m.fl. havde levet i dag (…og i virkeligheden…), ville de så få en psykiatrisk diagnose? Flere har leget med dette hypotetiske spørgsmål og fundet træk af ADHD hos Pippi og Emil, Aspergers hos Alfons og depression hos Peter. 

Men spørgsmålet stilles på den forkerte præmis. Det antages nemlig, at psykiatriske diagnoser bliver “udmålt" og tildelt på helt samme måde som fysiologiske sygdomme, i forbindelse med hvilke man kan måle, scanne og veje m.m. sig frem til den præcise diagnose, uafhængigt af kontekst. Sådan er det ikke.

Om nutidens børn får en psykiatrisk diagnose eller ej, er primært et spørgsmål om økonomi og børnepolitik. Hvis kommunen har råd til en specialpædagogisk placering og/ eller -støtte, så er det muligt at diagnosen gives. Er der ingen penge, så trækkes sagen i langdrag. Bor man i et pladderpædagogisk ressourceorienteret og hardcore inkluderende skoledistrikt, så er der ingen børn, der fejler noget nogensinde overhovedet. Men har kommunen et velfungerende specialpædagogisk prestigeprojekt med statslige puljemidler, så er diagnosen pludselig en god idé. 

Så, det handler faktisk ikke om Emil og alle de andres diagnoser i sig selv. Det handler der imod om den kontekst de dumpes ned i, hvor mange penge man har og hvad man uafhængigt af børnenes behov har besluttet sig for, skal gælde rent politisk. Sådan er det.

Læs bloggen på Facebook