Inklusion: Rapport og råd

Egelund og Dyssegaard m.fl. har idag publiceret rapporten “Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. 2015”. Rapporten konkluderer i min udlægning (citater er angivet med “…“):

1. Inklusion er, når 96% af danmarks børn er indskrevet i de almene skoler.

2. 10 ud af 12 kommuner i undersøgelsen siger, at økonomi er et væsentligt incitament for “inklusion”. 

3. Skolelederne er positive og loyale over for regeringens idé om inklusion.

4. Det er lærerne og pædagogerne ikke. Altså, virkelig ikke.

5. Skolelederne fortæller, at der har været en del kompetenceudvikling. 

6. Lærerne siger, at det har de ikke lagt mærke til.

7. PPR-cheferne mener, at der faktisk har været kompetenceudvikling, men at denne har været for langt fra praksis og for “Kloge-Åge”.

8. Skolecheferne mener generelt, at lærerne har et gevaldigt hængeparti. En siger: “Lærerne er modvillige, konservative og i arbejdskamp”. De har ikke et positivt "mindset" over for inklusion.

9. Kun mellem 10 og 12% af lærerne benytter sig af “inklusionsvejledere”.

10. Det nævnes kort i rapporten, at der måske er sket lidt for mange ting samtidig her på det sidste, eksempelvis skolereform, arbejdstidslov, strukturændringer m.m.

Om et halvt år er det meningen, at et udvalg nedsat af Ellen Trane Nørby kommer med en række anbefalinger til praksis. Men…behøver vi at vente så lang tid? Jeg kommer her med mine anbefalinger:

A: Inklusion skal handle om kvalitet, ikke om placering. Drop procenterne og kig på indholdet. Der hvor børn trives, der er de inkluderet. 

B: Giv lærerne tilstrækkelig forberedelsestid, så de kan samarbejde med skolernes inklusionsvejlederne, med kolleger og med eksperter.

C: Brug ikke inklusionsvejledere og lignende som vikarer.

D: Lad skolerne selv vælge de eksperter, der skal efteruddanne personalet. Drop kæmpe-koncepter og University College-løsninger, hvis andet giver mere mening.

E: Sats på et stærkt forældresamarbejde. 

F: Tag god tid og gør kun een ting ad gangen.

G: Lad skolecheferne overtage undervisningen en uges tid, og tag der efter en snak om “mindset” og positiv indstilling til inklusion.

H: Brug en masse penge på skolen. Det er billigst i længden.

Læs på Facebook