Forældre og mediestorm

For det første: Har nogen lagt mærke til, at der på billedet sidder en elev uden t-shirt i klassen, og at undervisningen fortsætter som om intet var hændt? Hvor er det mega dansk - på den fantastiske måde!

For det andet: Claus Hjortdal (formand for Skolelederforeningen) mener, forældrenes utilfredshed med forlængede skoledage bunder i "selvforstærkende mediestorm". Jeg er ikke ubetinget enig. Medieomtalen har naturligvis en påvirkningsfaktor. Men endnu vigtigere er det forhold, at forældrene nu har levet med de nye omstændigheder i et godt stykke tid, og derfor har konstateret "effekten over tid" hos deres børn. Denne er ikke positiv.

For det tredje: Det handler jo ikke bare om tid, men også om kvaliteten. Når eksempelvis lærernes forberedelsestid er minimeret, så bliver undervisningens indhold også der efter, -hvorfor det ikke giver meget mening at bliver længere i skolen.

For det fjerde: Reformens hovedreference, John Hattie, siger, at flere undervisningstimer ikke har nogen positiv påvirkning på elevernes præstationsmæssige output. Det har forældrene efterhånden også fundet ud af, så deres modstand er vel blot et simpelt rationale.

http://jyllands-posten.dk/…/Forældres-utilfredshed-med-de-…/

Læs på Facebook