Mega-klasser

Venstres børneordfører, Anni Matthiesen, mener, at der godt kan være 30 elever i klasserne, så længe man holddeler. Derved sparer man penge. Det gør man ikke. 

For det første er der ikke fysisk plads i de danske klasselokaler, der almindeligvis er dimensioneret til max 28 elever (ofte mindre). Øvelsen kommer altså til at koste en gennemgående ombygning af de fleste skoler. Den slags er dyrt. 

For det andet kræver holddeling dobbelt så mange lærere, hvilket i praksis svarer til, at man opererer med klasser på 15 elever. Den slags er dyrt.

Da vi (åbenbart) skal spare bliver konsekvensen, at der puttes for mange børn ind i for små lokaler, og at der kun er een lærer til at styre hele flokken.

Måske mega-klasserne i virkeligheden er et led i en større masterplan, hvor eleverne skal opbevares billigt mens forældrene arbejder døgnet rundt. Jeg bliver lidt bekymret.

Læs på Facebook